Циклон чаң жыйноочу

  • Cyclone Dust Collector

    Циклон чаң жыйноочу

    Циклон чаң жыйноочу түзүлүш, чаңды камтыган аба агымынын айлануу кыймылынан пайда болгон борбордон четтөөчү күчтү газдан чаң бөлүкчөлөрүн бөлүп алуу жана кармоо үчүн колдонот.